01

01

Rekultywacja nieruchomości zdegradowanych

Na nasze projekty rewitalizacyjne nakładamy nadzór niezależnych jednostek gwarantujący najwyższe standardy przeprowadzanego procesu. Posiadane technologie i wiedza pozwalają na realizację projektów rewitalizacji z bardzo wysokim efektem ekologicznym i ekonomicznym.

02

02

Innowacyjne technologie

Posiadamy licencję na dwie kluczowe technologie do prowadzenia rekultywacji terenów zdegradowanych odpadami niskich frakcji z przemysłu energetycznego.

03

03

Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych

Mamy wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania projektami wg wdrożonej metodyki zarządzania oraz komplementarny zespół specjalistów w zakresie: pozwoleń środowiskowych, prawa - w tym specjalizacja w zakresie ochrony środowiska oraz metodyki zarządzania projektami, również badawczo-rozwojowymi.

O NAS

Global Pollution Services Poland działa w Polsce od maja 2016 roku. Jesteśmy polskim oddziałem amerykańskiej firmy
Global Pollution Services LLC.

GPS Poland zajmuje się utylizacją odpadu pogórniczego z nastawieniem na ekologię. Wyeliminowanie transportu szkodliwych odpadów z procesu utylizacji pozwoliło nam wejść na najwyższy poziom ekologii.

Szkolenie Środowiskowe

Klienci mogą korzystać z programów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego.

Doświadczenie

W naszych działaniach bazujemy na doświadczeniu zdobytym w amerykańskim oddziale GPS LLC.

Ekologia

Podczas utylizacji skupiamy się na ekologii, wypracowane przez nas techniki pozwoliły nam wyeliminować konieczność transportu odpadów.

GLOBAL POLLUTION SERVICES LLC

Modyfikacja procesu

Bazujemy na 20-letnim doświadczeniu amerykańskiego oddziału GPS LLC

Recykling

Podczas utylizacji eliminujemy transport. Wszystko w trosce o ekologię.

Odprowadzanie odpadów

Zajmujemy się utylizacją odpadów wydobywczych na miejscu ich składowania.

WSPÓŁPRACA

GPS Poland w lipcu 2016 r. nawiązało współpracę z TAURON Wydobycie S.A. – spółką wchodzącą w skład Grupy TAURON (największego dystrybutora i sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce), zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego. Współpraca dotyczy rekultywacji osadnika wód dołowych zlokalizowanego w Jaworznie w Zakładzie Górniczym Sobieski. Zakład ten wydobywa węgiel ze złoża objętego obszarem górniczym o łącznej powierzchni ok. 60 km2.

GPS Poland współpracuje też z przedsiębiorstwem Cobant Sp. z o.o. – specjalizującym się w przeprowadzaniu prac badawczo-rozwojowych przy użyciu nowoczesnych metod i technik badawczych – w zakresie utylizacji odpadów poflotacyjnych zlokalizowanych w okolicy Jaworzna, Bytomia, Mysłowic i Gliwic.

GPS Poland współpracuje też z przedsiębiorstwem Cobant Sp. z o.o. – specjalizującym się w przeprowadzaniu prac badawczo-rozwojowych przy użyciu nowoczesnych metod i technik badawczych – w zakresie utylizacji odpadów poflotacyjnych zlokalizowanych w okolicy Jaworzna, Bytomia, Mysłowic i Gliwic.

Biuro GPS Poland

ul. Sczakowska 35

43-600 Jaworzno

biuro@gps-poland.pl

Centrala Global Pollution Services

Inc. PO Box 134, Lake Charles

LA 70602 USA

www.gps-la.com

Napisz do nas